Pojištění odpovědnosti za škodu

- kryje rizika která svým neúmyslným jednáním můžete způsobit třetím osobám(zjednodušeně cizím lidem a firmám) na zdraví a majetku.
Občanské pojištění se vztahuje na všechny členy domácnosti a zvířata.
Pojištění z výkonu povolání zahrnuje škody způsobené svému zaměstnavateli.

nábřeží Přemyslovců 867/8   772 00 Olomouc

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!